2021jul 14
2

Νέα “εμβόλια” διαμεσολάβησης για τις μεταλλάξεις του “ιού” της αντιδικίας

1. Οι καιροί «μεταλλάσσονται», όπως και να το …τραγουδήσεις:

1.1.Ελληνική Rock – ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΛΑΣεδώ με ένα κλικ
1.2.Jazz (light) – MARIAN DACALεδώ με ένα κλικ
1.3.Ballad – BOB DYLANεδώ με ένα κλικ
1.4.Pop – ARETHA FRANKLIN
& MICHAEL MCDONALD
εδώ με ένα κλικ
1.5.Disco – EARTH WIND & FIRΕεδώ με ένα κλικ
1.6.Dance – HADDAWAYεδώ με ένα κλικ
1.7.Heavy Metal – NAZARETHεδώ με ένα κλικ

2. Ο «ιός» της αντιδικίας «μεταλλάσσεται» ως «πρόβλημα», όπως και να το … ονομάσεις:

2.1. Μύθοι Αισώπου – «Το Κίνημα της Χελώνας»

Ξεκινάει “Το Κίνημα της Χελώνας” στο χώρο της Δικαιοσύνης – Πηγή: esd.gr – 07/07/2021    

2.2. Μύθοι Αισώπου – «Το Κυνήγι του Λαγού»

Στοιχεία ανά δικαστήριο σε όλη τη χώρα για την καθυστέρηση αποφάσεων ζητάει η Ολομέλεια Δικηγορικών ΣυλλόγωνΠηγή: LegalNews24.gr – 10/07/2021

…800.000 περίπου εκκρεμείς υποθέσεις στην πολιτική δικαιοσύνη το 2015, με αναμονή εκδίκασης τουλάχιστον 1-3 χρόνια, επανειλημμένες καταδίκες από το ΕΔΔΑ και επιδείνωση στα όρια αρνησιδικίας…

2.3. «Covid-19 Judicial Stock»

Δικαιοσύνη μετά την πανδημία: Τι θα γίνει με το στοκ των εκκρεμών υποθέσεων και τις καθυστερήσεις δικαστώνΠηγή: Capital.gr – 01/07/2021

2.4. «Κλιματισμός Ακροατηρίου»

Aναστολή εργασιών Διοικητικού Εφετείου Αθηνών λόγω μη λειτουργίας των κλιματιστικώνΠηγή: LegalNews24.gr – 29/6/2021

Διοικητικοί δικαστές σε Υπουργείο Δικαιοσύνης: Εργαζόμαστε υπό συνθήκες ακραίου καύσωνα χωρίς κλιματισμό – Πηγή: esd.gr  – 01/07/2021

3. Ο νομοθέτης «ρίχνει στη μάχη ειδικά εμβόλια Διαμεσολάβησης», για «μεταλλαγμένους ιούς αντιδικίας»:

Η Διαμεσολάβηση διέπεται από το ν. 4640/2019, που ενσωματώνει την Οδηγία 2008/52/ΕΚ «για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».

Ειδικότερα αντικείμενα υποθέσεων και αντιδικίας με ιδιαίτερα γνωρίσματα δημιούργησαν ήδη την ανάγκη αντίστοιχων ειδικών μορφών Διαμεσολάβησης από εξειδικευμένους Διαμεσολαβητές, εντός του πλαισίου των υπαγόμενων στο ν. 4640/2019 αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Έτσι σήμερα προβλέπονται ειδικά:

3.1. Η Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας  προβλέπει δυνατότητα διαμεσολάβησης κατά το στάδιο της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο των προ-πτωχευτικών διαδικασιών πρόληψης αφερεγγυότητας (άρθρα 5-30 και ιδίως άρθρο 15, που όμως χρήζει διευκρινήσεων λόγω ασαφούς διατύπωσης, ν. 4378/2020). Ανάλογα με τον οφειλέτη, διαμεσολαβητής μπορεί να είναι α) κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής (για οφειλέτη φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο – πολύ μικρή οντότητα κατά τη κατηγοριοποίηση του ν. 4308/2014) ή β) διαμεσολαβητής ειδικά εκπαιδευμένος σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση (για οφειλέτη νομικό πρόσωπο – μικρή, μεσαία ή μεγάλη οντότητα του ν. 4308/2014).

3.2. Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Με τη πρόσφατη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου θεσπίστηκε ειδικά η διαμεσολάβηση για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας α) σε κάθε περίπτωση αδυναμίας των γονέων από κοινού άσκησής της ή β) άσκησής της αντίθετα προς το συμφέρον του παιδιού. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει i) από καθένα των γονέων (εκτός των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας) ή ii) με απόφαση δικαστηρίου, που ορίζει διαμεσολαβητή από ειδικό μητρώο οικογενειακών διαμεσολαβητών που θα καταρτιστεί και θα τηρείται στην ΚΕΔ (άρθρα 1514 ΑΚ και 8, 15, 21 & 30, ν. 4800/2021, με ισχύ από 16.9.2021).

3.3. Η Κτηματολογική Διαμεσολάβηση

Με πρόσφατο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»  θεσπίζεται  η  διαμεσολάβηση  διαφορών σχετικά με  α) την αναγνώριση δικαιώματος που προσβάλλεται με ανακριβή πρώτη εγγραφή και β) τη διόρθωση, ολικά ή μερικά, αυτής. Ειδικότερα, πριν τη συζήτηση σχετικής αγωγής και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, προβλέπεται ΥΑΣΔ ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή που θα επιλέγεται από ειδικό μητρώο, το οποίο θα καταρτιστεί και θα τηρείται (σε ηλεκτρονική μορφή) στην ΚΕΔ (άρθρο 6, παρ. 2, περ. γ’, ν. 2664/1998, όπως τροποποιείται με το άρθρο 8 του ΣχΝ – κεφάλαιο Γ’ για τον εξορθολογισμό του μηχανισμού διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών) & άρθρο 47, ΣχΝ).

4. Ας ελπίσουμε πως τα ειδικά αυτά «εμβόλια Διαμεσολάβησης» θα αυξήσουν τα επίπεδα «αντισωμάτων  – αντίστασης» στις αντίστοιχες μορφές αντιδικίας και πως ο νομοθέτης θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις μεταλλάξεις της για να επεμβαίνει εγκαίρως.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ του Δημήτρη Εμβαλωμένου για τον θεσμό της Διαμεσολάβησης – εδώ με ένα κλικ.

Mediation = Dispute Meditation & Medication