Η Δικηγορική Εταιρία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι Νομικός Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στη δημιουργία Νέων Βιομηχανικών Πάρκων Νέας Γενιάς,

Η Δικηγορική Εταιρία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι Νομικός Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στη δημιουργία Νέων Βιομηχανικών Πάρκων Νέας Γενιάς,

Η Δικηγορική Εταιρία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι Νομικός Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στο μεγάλο έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για: α) τη δημιουργία Νέων Βιομηχανικών…

Check out our Firm’s latest news & announcements


Our Vision

Bahas, Gramatidis & Partners is dedicated to providing the highest quality legal services. We believe that, to serve clients effectively, a law firm must meet clients’ needs for both today and tomorrow through a business-oriented, practical application of our diverse skills.

Our lawyers are trained to understand the client’s goals and to analyze and resolve legal issues within this business setting. Using their knowledge of a client’s business, our lawyers also strive to satisfy the client’s immediate needs in a manner consistent with its long-term strategic objectives. We believe that a lawyer must possess the foresight and intuition to assure clients of solutions that have the scope to meet individual needs, as well as future obstacles and opportunities.

Our resources and business acumen allow us to anticipate changes in regulatory structures, market conditions and technological advances. We combine our legal skills with an understanding of the situation dynamics that identify ideas and create both challenges and opportunities for clients. Our counsel then reflects on ways to adapt to and benefit from these changing forces. All our resources, including its network of international associates, are available to serve our clients’ needs.

We continuously monitor new legal and business developments and advise clients when their interests may be affected. We are committed to personal service to clients. A client can expect from Bahas, Gramatidis & Partners to be responsive, attentive and flexible, and to communicate on a regular basis and in an understandable language. We are dedicated to team work and collegiality and we derive great strength from being a true partnership of lawyers. We exchange ideas and facilitate the development of creative solutions to clients’ problems.

Finally, we recognize that, while high quality is essential, our services must also be cost-effective and provide value. We balance the costs of our own work, the costs of solutions we recommend and the benefits to be derived by our clients. We are always pleased to discuss fees and billing procedures in advance of undertaking any assignment.