1/2/2024 - 1ο Real Estate Conference ΣΑΕ|Ε

Golden Visa: Αναπτυξιακό ή ευκαιριακό μέτρο;

27/6/2023 – 5ο Συνέδριο Διαμεσολάβησης

Διαμεσολάβηση: Εφαρμογή ESG στην Επίλυση Διαφορών για Βιώσιμες Λύσεις

18/7/2022 – Εκδήλωση λήξης του έργου

Εκδήλωση λήξης του έργου «Ξαναφυτεύουμε τους ελαιώνες της Αρχαίας Ολυμπίας»

1-2/6/2022 – 4ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης

Παρουσίαση Δημήτρη Εμβαλωμένου «Τελικά, γιατί Διαμεσολάβηση;»

Παρουσίαση βιβλίου Γ. Σταθόπουλου

Παρουσίαση βιβλίου «Συλλογή Γ. Σταθόπουλου-Με αυτοβιογραφικές αφηγήσεις» - Μουσείο Μπενάκη

« of 2 »